Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Bij de jaarlijkse misviering voor onze overleden leden van de schutterij, werd door de Eerwaarde

Pastoor meermaals de link gelegd tussen het koningschap bij de schutterij en het koningschap

van Christus Koning, waaraan deze viering was opgedragen.