Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Zaterdag werd voor de leden van de schutterij het jaarlijks Sint Niklaasfeest georganiseerd.

Met een pakjesspel werd de avond begonnen door groot en klein in gezelschap van drie pieten. Na de intrede van de Sint bracht het trommelkorps enkele muziekale roffels. De kleintjes mochten dan bij de Heilige man komen voor hun pakje.

Een bijzondere dank aan het sinterklaascomité voor deze zeer geslaagde avond.