Home

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Welkom

deze

Website

op

Volgende actieviteit:

Begin schietoefenen met buks

6 april om 19h30

Zwemmen op 12 april 2019

Suggesties, onlangs gemaakte foto's, ontbrekende

informatie, eventuele foutjes, enz...

wensen wij graag te ontvangen op het

mailadres

 

info@schutterijnielbijas.be