Home

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Welkom

op

Website

  Volgende actieviteit: 

                                                                

             24-08-2019  

    

         Barbeque van Schutterij

                     

          

 

Laatste wijziging op de website:                             

Foto's en Filmpjes bondsfeest As in de galerij


Uitslag schietwedstrijd en nevenwedstrijden bij resultaten  

Suggesties, onlangs gemaakte foto's, ontbrekende

informatie, eventuele foutjes, enz...

      wensen wij graag te ontvangen op het

                                  mailadres


                     info@schutterijnielbijas.be