Home

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As


Welkom

op

Website

  Volgende actieviteit: 

                                                                

             19 oktober 2019

    Kaartavond kwajongen       

 


Laatste wijziging op de website:                             

Foto's wijkkermis in galerij


Uitslag schietwedstrijd LDS 

Suggesties, onlangs gemaakte foto's, ontbrekende

informatie, eventuele foutjes, enz...

      wensen wij graag te ontvangen op het

                                  mailadres


                     info@schutterijnielbijas.be