Geschiedenis

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Geschiedenis van Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Onze schutterij kent een rijke geschiedenis zowel in het verre verleden.


De werkelijke datum van het ontstaan van onze schutterij is niet met zekerheid te zeggen. De vogel dateert van 1627 en behoorde toe aan de schutterij Heidebloem. Wanneer en hoe de naamsverandering gebeurde is niet geweten. De oudste vlag dateert van 1678.


Behalve hun deelname aan de gevechten op Donderslag zijn geen wapenfeiten gekend. Dit werd dan wel goed gemaakt door de inwendige wrijvingen zoals haast elke schutterij die kende.

Het kleine Niel had op het einde van de vorige eeuw, door onenigheid zelfs twee schutterijen. De afgescheurde, nieuwe vereniging had haar lokaal bij Cobus maar kende slechts een kort bestaan.


Tijdens de oorlog 1914-1918 viel de schutterij stil evenals tijdens de laatste wereldoorlog. Na deze gedwongen rustperiode werkte Niel hard aan de heropstanding. De nieuwe start werd in 1919 ingezet met een groot bondsfeest in de weide van het aloude "Vrankengoed" in de Grotstraat, dat een daverend succes kende.


De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) legde nogmaals het hele schuttersgebeuren lam. Doch de vijandelijkheden waren nog maar nauwelijks achter de rug of met enkele wijzigingen in het reglement werd opnieuw gestart.


De schietboom verhuisde naar "Bos", waar van oudsher de "schuttenkamer" werd gehouden en de naam kreeg van schutterijstraat. Niet voor lang echter want enkele jaren later werd de schietboom naar de Melkerijstraat verplaatst en vandaar naar de Nieuwe-Heidestraat om tenslotte in 1978 in de Sparrendreef te belanden.


In 1977 en 1988 won Sint-Martinus Niel-bij-As het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) en in 2005 wonnen de dames het LDS.


Momenteel telt de schutterij een 70-tal leden, waarvan er ongeveer 40 een uniform dragen. De schutterij organiseert jaarlijks tal van activiteiten, waaraan zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. Voor de niet-leden worden er o.a. een schietwedstrijd en Sint-Maartenstoet georganiseerd.