Martens Jos

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As

Door zijn grote inzet voor de schutterij St Martinus te Niel-bij-As werd onze erevoorzitter, de heer Martens Jos, door het huidige bestuur voorgedragen om te worden opgenomen als schutsbroeder bij de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Deze plechtigheid vond plaats op 25 januari 2015 in de Sint Willibrorduskerk te Stramproy. Na de misviering werd

hij gefeliciteerd  door het voltallige bestuur op de aangeboden receptie.